Wat zijn de voor- en nadelen van afgewerkte

Administratiekantoor Utrecht

Elk bedrijf dat credit- of debetkaarten accepteert als betaalmiddel, en ook bij het doen van betalingen aan leveranciers en facturenbetalers, moet geregistreerd zijn bij een plaatselijk staatssecretariaat (earth – toch, zo noemen ze dat in de V.S.). De staatssecretaris kan elk bedrijf registreren dat geen federaal fiscaal identificatienummer (EIN) heeft. Er zijn veel voordelen aan de papierloze maatschappij, maar traditionele bedrijven hebben nog steeds een betrouwbaar chequeboek nodig.

Zodra een bedrijf is geregistreerd, kan een bedrijfseigenaar cheques uitschrijven aan leveranciers, verkopers en rekeningbetalers, zonder zich zorgen te hoeven maken over het routeren van chequeboekjes. De financiële administratie van het bedrijf wordt bijgehouden in een loket, of een filiaal, van een bank, of een accountantskantoor, of een extern dienstencentrum.

Naast het bijhouden van nauwkeurige informatie over de soorten betalingen en de tijdstippen, methoden en bedragen van de betalingen, moet een bedrijfseigenaar zich bezighouden met de loonlijst en belastingdocumenten en -rapporten. Over het algemeen houden banken of andere kredietinstellingen gegevens bij over leningen die aan kleine bedrijven zijn verstrekt en uitbetaald. Ook de gegevens van de provinciale, staats-, plaatselijke en federale belastingautoriteiten moeten worden bijgehouden. De financiële overzichten van handelscrediteuren worden in afzonderlijke dossiers bewaard. Incasseerders van handelsschulden verzamelen gegevens in de dossiers van de crediteuren, terwijl de gegevens van verkopers in de boekhoudkundige dossiers worden bewaard. Dit is om ervoor te zorgen dat de financiële toestand van de onderneming conform blijft. De loonvorderingen vormen de kern van de bedrijfsadministratie. Eenmaal per jaar worden de vorderingen getotaliseerd en ingedeeld in crediteuren of debiteuren. Maandelijks wordt een debiteurenoverzicht opgesteld, met elke maand een vervaldatum. Uit het debiteurenoverzicht blijkt hoeveel betalingen zijn ontvangen, voor welk bedrag en wanneer, en hoeveel rekeningen onbetaald zijn gebleven. Maandelijks wordt een winst- en verliesrekening opgesteld waarin de maandelijkse nettowinst wordt vergeleken met het totale netto. Dit rapport geeft ook de strategieën van de onderneming weer om de verliezen te beperken.

De maandelijkse nettowinst- en verliesrekening is tevens een overzicht van de inventaris van de onderneming. De inventaris bestaat uit grondstoffen, componenten van afgewerkte produkten, onontbeerlijke goederen en materialen die nodig zijn voor diensten. De lijst van grondstoffen en componenten van afgewerkte produkten kan bestaan uit het materiaal dat gebruikt wordt bij het maken van schoenen, kleding, levensmiddelen, machines, huishoudmeubelen, gereedschappen, koper en lood, elektrische lampen, convertors, drukwerk, en andere materialen.

Debiteuren omvatten grondstoffen en afgewerkte producten. Niet-gefactureerde verplichtingen, zoals facturen en toelagen, worden vermeld in het grootboek A/R. Op krediet verkochte goederen worden genoteerd in het crediteurengrootboek. Maandelijks wordt het debiteurengrootboek in evenwicht gebracht door de verkoop van elke factuur, plus eventuele betalingen. Het saldo van de debiteurenadministratie, verminderd met eventuele betalingen, wordt opgenomen in de crediteurenadministratie. Het saldo in beide boeken is hetzelfde.

Vergelijkbaar met de resultatenrekening is de staat van bronnen en baten (S CORP). S Onbekend voor velen, is de boekhouding, wanneer deze volgens de kasmethode wordt gevoerd, zeer eenvoudig. Het getoonde inkomen en de betaling op de aangifte inkomstenbelasting zijn verschillend. Uiteraard is het saldo van de bruto-inkomsten in de inkomensstaat hetzelfde als het saldo in de staat van overdrachten. Ook de betalingen in de staat van betalingen zijn hetzelfde. Wie ontvangt dan de inkomsten, en waarop? Omdat de inkomsten en de betalingen verschillende bronnen hebben, is het zeker dat geen enkele rekening dezelfde inkomsten of betalingen ontvangt, aangezien zowel de inkomsten als de betalingen gebruik maken van de inkomsten en betalingen voor openbare diensten. Sommige rekeningen kunnen verschillende betalingen ontvangen, en u bent de enige die in de problemen komt wanneer een betaling onjuist wordt opgegeven.

Het is altijd verstandig om alle betalingen op tijd te verrichten. Stuur maandelijkse of driemaandelijkse betalingen en doe driemaandelijkse in plaats van maandelijkse aangiften. Op basis van het soort organisatie dat uw bedrijf is, de omvang ervan en het seizoensgebonden karakter van het bedrijf, kan het riskant zijn om kwartaalaangiften te doen. Zorg dus voor een boekhoudsysteem dat het hele jaar door aangiften verwerkt.

Uw beheersafdeling moet gezamenlijk de tijdige terugzending van een bepaald produkt of een bepaalde dienst controleren en coördineren. Dit is een administratieve vereiste en kan een probleem veroorzaken wanneer de boekhouding niet correct wordt gevoerd en omdat de controles en het personeelsbeheer niet consequent zijn in hun aanpak.

Het inhuren van consultants voor externe audits of managementondersteuning helpt uw organisatie. Hoe deskundig een auditor is, zal bepalen hoeveel hij voor de dienst zal aanrekenen. Hoe hoger de graad van deskundigheid, hoe hoger de vergoeding. Sommige accountants hebben deze eis niet, maar willen wel bereid zijn te voldoen aan bepaalde normen die door uw management zijn vastgesteld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *